Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

small

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu small

Element small reprezentuje zawartość, którą powinna być treść pełniąca rolę dodatkowej treści dla treści reprezentowanej przez zawartość, która opływa dany element small.

Zawartością elementu small może być treść zazwyczaj napisana małym drukiem, czyli treść informująca o zastrzeżeniach, ostrzeżeniach, ograniczeniach, prawach autorskich itp.

Dodatkowe artykuły związane z elementem small

Informacje techniczne o elemencie small

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<ul>
 <li>
  Samochód A, cena: 10.000 złotych <small>bez dodatkowego wyposażenia</small>.
 </li>

 <li>
  Samochód B, cena: 15.000 złotych.
 </li>
</ul>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "small" jest element "li". Wspomniany element "li" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "li", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "small".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<ul>
 <li>
  Samochód A, cena: 10.000 złotych <small>bez dodatkowego wyposażenia</small>.
 </li>

 <li>
  Samochód B, cena: 15.000 złotych.
 </li>
</ul>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "small" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "bez dodatkowego wyposażenia", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "small".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<small> ... </small>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu small

small {
 font-size:smaller;
}

Interpretacja elementu small

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak