Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

dfn

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu dfn

Element dfn reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca termin, który jest tematem treści reprezentowanej przez zawartość jednego z najbliższych elementów przodków danego elementu dfn, który to element przodek jest elementem p, elementem li, elementem dl lub elementem section.

Dodatkowe artykuły związane z elementem dfn

Informacje techniczne o elemencie dfn

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<dl>
 <dt><dfn>HyperText Markup Language</dfn></dt>
 <dd>Jeden z języków służący do budowy stron internetowych.</dd>
</dl>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "dfn" jest element "dt". Wspomniany element "dt" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "dt", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "dfn".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana, lecz nie element dfn jako element potomek

Przykładowy Kod HTML

<dl>
 <dt><dfn>HyperText Markup Language</dfn></dt>
 <dd>Jeden z języków służący do budowy stron internetowych.</dd>
</dl>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "dfn" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana. Ponadto elementem potomkiem wspomnianego elementu "dfn" nie jest element "dfn", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "HyperText Markup Language", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "dfn".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<dfn> ... </dfn>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu dfn

dfn {
 font-style:italic;
}

Interpretacja elementu dfn

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu dfn

Atrybut Globalny

title

Przeznaczenie atrybutu title

Atrybut title wykorzystany wraz z elementem dfn pozwala nam określić nazwę terminu, który jest reprezentowany przez zawartość danego elementu dfn.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu title

nazwa terminu

Należy podać ciąg znaków, który chcemy, aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas nazwy terminu.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <dl>
   <dt>
    <dfn title="HyperText Markup Language">HTML</dfn>
   </dt>

   <dd>
    Jeden z języków służący do budowy stron internetowych.
   </dd>
  </dl>

 </body>
</html>

Rezultat

HTML
Jeden z języków służący do budowy stron internetowych.

Ponieważ do przykładowego elementu "dfn" został dodany atrybut "title" wraz z wartością "HyperText Markup Language", przykładowy element "dfn" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że pełną nazwą terminu "HTML", który jest reprezentowany przez zawartość wspomnianego elementu "dfn", jest ciąg znaków "HyperText Markup Language".