Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

object

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu object

Element object reprezentuje zasób internetowy określonego przez nas typu.

Element object zazwyczaj może reprezentować ten sam zasób internetowy, który może być reprezentowany przez element iframe lub element embed.

Dodatkowe artykuły związane z elementem object

Informacje techniczne o elemencie object

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst wbudowany

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>

 <object data="wideo-01.swf" width="300" height="200">
  <p>
   wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia przykładowego wideo
  </p>
 </object>
</figure>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "object" jest element "figure". Wspomniany element "figure" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst wbudowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "figure", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "object".

kontekst wewnętrzny

zero lub więcej elementów param, a następnie ewentualnie kontekst wewnętrzny elementu rodzica

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>

 <object data="wideo-01.swf" width="300" height="200">
  <param name="bgcolor" value="#FDD700">
 </object>
</figure>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "object" jest wyłącznie element "param", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "param", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "object".

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>

 <object data="wideo-01.swf">
  <param name="width" value="300">
  <param name="height" value="200">
  <param name="bgcolor" value="#FDD700">

  <p>
   wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia przykładowego wideo
  </p>
 </object>
</figure>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "object" są wyłącznie elementy "param", po których występuje element HTML, który jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu rodzica wspomnianego elementu "object", którym to elementem rodzicem w tym wypadku jest element "figure", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "param", element "param", element "param" oraz element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "object".

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>

 <object data="wideo-01.swf" width="300" height="200">
  <p>
   wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia przykładowego wideo
  </p>
 </object>
</figure>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "object" jest wyłącznie element HTML, który jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu rodzica wspomnianego elementu "object", którym to elementem rodzicem w tym wypadku jest element "figure", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "object".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

atrybut data lub atrybut type lub oba naraz

zdolność fallback

Element object posiada zdolność fallback. Zdolność fallback elementu object uaktywnia się w momencie gdy przeglądarka internetowa z różnych przyczyn nie może obsłużyć zasobu internetowego, który z założenia miał być reprezentowany przez element object.

składnia HTML

<object> ... </object>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display
 • inline-block (jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez element object został poprawnie dołączony do dokumentu HTML)

 • inline (jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez element object nie został poprawnie dołączony do dokumentu HTML)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu object

/* jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez element "object" został poprawnie dołączony do dokumentu HTML */
object {
 display:inline-block;
}

Interpretacja elementu object

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Nie interpretuje atrybutu typemustmatch.

Safari

tak

Nie interpretuje atrybutu typemustmatch.

Opera

tak

Nie interpretuje atrybutu typemustmatch.

Internet Explorer

tak

Nie interpretuje atrybutu typemustmatch.

Edge

tak

Nie interpretuje atrybutu typemustmatch.

Opis atrybutów elementu object

Atrybut Lokalny

data

Przeznaczenie atrybutu data

Atrybut data wykorzystany wraz z elementem object pozwala nam określić adres zasobu internetowego, który chcemy, aby był reprezentowany przez dany element object.

Atrybut "data" jest atrybutem wymaganym elementu "object", lecz tylko wtedy gdy dany element "object" nie posiada atrybutu type.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu data

URL

Należy podać niepusty ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/strona-01.html"></object>

 </body>
</html>

Rezultat

Zasobem internetowym reprezentowanym przez przykładowy element "object" jest zasób internetowy "strona-01.html" znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/html/strona-01.html", ponieważ do wspomnianego elementu "object" został dodany atrybut "data" wraz z wartością "https://webkod.pl/files/html/strona-01.html".

Atrybut Lokalny

form

Przeznaczenie atrybutu form

Atrybut form wykorzystany wraz z elementem object pozwala nam określić informację o tym, z którym elementem form powinien zostać powiązany dany element object.

Domyślnie element "object" jest powiązany z najbliższym elementem przodkiem będącym elementem form, jeżeli taki istnieje.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu form

form id

Należy podać wartość atrybutu id interesującego nas elementu form.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" id="formularz-1">
   <label>
    Podaj imię:
    <input type="text" name="imie">
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" form="formularz-1"></object>

 </body>
</html>

Rezultat

Przykładowy element "object" został powiązany z elementem "form" posiadającym atrybut "id" o wartości "formularz-1", ponieważ do wspomnianego elementu "object" został dodany atrybut "form" wraz z wartością "formularz-1".

Atrybut Lokalny

height

Przeznaczenie atrybutu height

Atrybut height wykorzystany wraz z elementem object pozwala nam określić wartość wysokości, jaką powinien posiadać dany element object.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu height

liczba

Należy podać nieujemną liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/strona-01.html" height="300"></object>

 </body>
</html>

Rezultat

Wartość wysokości przykładowego elementu "object" wynosi "300" pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "object" został dodany atrybut "height" wraz z wartością "300".

Atrybut Lokalny

name

Przeznaczenie atrybutu name

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem object pozwala nam określić nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu object, dzięki czemu dany element object może stać się zagnieżdżonym kontekstem przeglądarki internetowej.

Atrybut "name" ma sens tylko wtedy gdy dany element "object" reprezentuje zasób internetowy pochodzący z technologii HTML.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu name

nazwa

Należy podać ciąg znaków, który chcemy, aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas nazwy.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/strona-01.html" name="kontekst-1"></object>

  <p>
   <a href="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" target="kontekst-1">wczytaj przykładowy obrazek do elementu object</a>
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Nazwą, jaka została przypisana do przykładowego elementu "object", jest nazwa "kontekst-1", dlatego przykładowy element "object" stał się zagnieżdżonym kontekstem przeglądarki internetowej posiadającym nazwę "kontekst-1", ponieważ do wspomnianego elementu "object" został dodany atrybut "name" wraz z wartością "kontekst-1".

Atrybut Lokalny

type

Przeznaczenie atrybutu type

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem object pozwala nam określić informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy reprezentowany przez dany element object.

Atrybut "type" jest atrybutem wymaganym elementu "object", lecz tylko wtedy gdy dany element "object" nie posiada atrybutu data.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu type

typ MIME

Należy podać ciąg znaków w formie typu MIME.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" width="150" height="150" type="application/x-shockwave-flash"></object>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do przykładowego elementu "object" został dodany atrybut "type" wraz z wartością "application/x-shockwave-flash", przykładowy element "object" reprezentujący zasób internetowy "animacja-01.swf" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że typem MIME, jaki posiada zasób internetowy "animacja-01.swf", jest typ wskazujący na plik typu SWF.

Atrybut Lokalny

typemustmatch

Przeznaczenie atrybutu typemustmatch

Atrybut typemustmatch wykorzystany wraz z elementem object pozwala nam określić czy zasób internetowy reprezentowany przez dany element object powinien być traktowany przez przeglądarkę internetową jako zasób nieistniejący w sytuacji gdy typ MIME docelowego zasobu internetowego nie będzie zgadzał się z typem MIME, który został przez nas określony za pomocą wartości atrybutu type danego elementu object.

Atrybut "typemustmatch" ma sens tylko wtedy gdy dany element "object" posiada atrybut data oraz atrybut type.

Wartość domyślna

BRAK (gdy pominęliśmy atrybut)

wartość pusta (gdy nie podaliśmy wartości)

Wartości atrybutu typemustmatch

typemustmatch

Atrybut typemustmatch jest atrybutem logicznym elementu object.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" width="150" height="150" type="application/x-shockwave-flash" typemustmatch></object>

 </body>
</html>

Rezultat

W sytuacji gdy zasób internetowy "animacja-01.swf" reprezentowany przez przykładowy element "object" byłby innego typu, niż typ, na który wskazuje wartość atrybutu "type" przykładowego elementu "object", wtedy zasób internetowy "animacja-01.swf" byłby traktowany przez przeglądarkę internetową jako zasób nieistniejący i nie zostałby dołączony do treści reprezentowanej przez zawartość danego dokumentu HTML, ponieważ do wspomnianego elementu "object" został dodany atrybut "typemustmatch".

Atrybut Lokalny

width

Przeznaczenie atrybutu width

Atrybut width wykorzystany wraz z elementem object pozwala nam określić wartość szerokości, jaką powinien posiadać dany element object.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu width

liczba

Należy podać nieujemną liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/strona-01.html" width="400"></object>

 </body>
</html>

Rezultat

Wartość szerokości przykładowego elementu "object" wynosi "400" pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "object" został dodany atrybut "width" wraz z wartością "400".