Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

blockquote

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu blockquote

Element blockquote reprezentuje zawartość, którą powinna być treść cytowana z innego zasobu internetowego lub z innego źródła. Informacja o źródle cytowanej treści (np. o autorze) może znaleźć się w treści reprezentowanej przez zawartość elementu cite lub elementu footer danego elementu blockquote.

Zawartością elementu blockquote może również być treść, której źródłem jest zawartość danego dokumentu HTML, np. w sytuacji gdy chcemy zacytować treść napisaną przez konkretnego użytkownika danej strony internetowej.

Dodatkowe artykuły związane z elementem blockquote

Informacje techniczne o elemencie blockquote

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <blockquote>
  <h1>Mój ulubiony cytat</h1>

  <p>
   Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy.
  </p>

  <footer>
   <cite>Leonardo da Vinci</cite>
  </footer>
 </blockquote>
</main>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "blockquote" jest element "main". Wspomniany element "main" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "main", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "blockquote".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <blockquote>
  <h1>Mój ulubiony cytat</h1>

  <p>
   Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy.
  </p>

  <footer>
   <cite>Leonardo da Vinci</cite>
  </footer>
 </blockquote>
</main>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "blockquote" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h1", element "p" oraz element "footer", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "blockquote".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<blockquote> ... </blockquote>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu blockquote

blockquote {
 display:block;
 margin-top:1em;
 margin-right:40px;
 margin-bottom:1em;
 margin-left:40px;
}

Interpretacja elementu blockquote

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu blockquote

Atrybut Lokalny

cite

Przeznaczenie atrybutu cite

Atrybut cite wykorzystany wraz z elementem blockquote pozwala nam określić adres zasobu internetowego, z którego została zacytowana treść reprezentowana przez zawartość danego elementu blockquote.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu cite

URL

Należy podać ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <blockquote cite="https://www.wielkieslowa.pl/545-ludzie-sa-jak-kwiaty.html">
   <h1>Mój ulubiony cytat</h1>

   <p>
    Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.
   </p>

   <footer>
    <cite>André Liége</cite>
   </footer>
  </blockquote>

 </body>
</html>

Rezultat

Mój ulubiony cytat

Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.

André Liége

Ponieważ do przykładowego elementu "blockquote", w którego zawartości znajduje się cytat "Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.", został dodany atrybut "cite" wraz z wartością "https://www.wielkieslowa.pl/545-ludzie-sa-jak-kwiaty.html", przykładowy element "blockquote" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że adresem zasobu internetowego, z którego pochodzi cytat "Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.", jest adres "https://www.wielkieslowa.pl/545-ludzie-sa-jak-kwiaty.html".