Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

blockquote

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu blockquote

Element blockquote reprezentuje zawartość, którą powinna być treść cytowana z innego zasobu internetowego lub z innego źródła. Informacja o źródle cytowanej treści (np. o autorze) może znaleźć się w treści reprezentowanej przez zawartość elementu cite elementu footer danego elementu blockquote. Element blockquote może reprezentować również treść, której źródłem jest zawartość danego dokumentu HTML, np. w sytuacji gdy chcemy zacytować treść napisaną przez konkretnego użytkownika danej strony internetowej.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie blockquote

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <blockquote>
  <h1>Mój ulubiony cytat</h1>

  <p>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy.</p>

  <footer>
   <cite>Leonardo da Vinci</cite>
  </footer>
 </blockquote>
</main>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "blockquote" jest element "main". Wspomniany element "main" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "main", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "blockquote".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca

Przykładowy Kod HTML

<main>
 <blockquote>
  <h1>Mój ulubiony cytat</h1>

  <p>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy.</p>

  <footer>
   <cite>Leonardo da Vinci</cite>
  </footer>
 </blockquote>
</main>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "blockquote" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h1", element "p" oraz element "footer", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "blockquote".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<blockquote> ... </blockquote>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu blockquote

blockquote {
 display:block;
 margin-top:1em;
 margin-right:40px;
 margin-bottom:1em;
 margin-left:40px;
}

Interpretacja elementu blockquote

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu blockquote

cite

Przeznaczenie atrybutu cite

Atrybut cite wykorzystany wraz z elementem blockquote określa adres zasobu internetowego, z którego została zacytowana treść reprezentowana przez zawartość danego elementu blockquote.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu cite

URI

Należy podać ciąg znaków w formie adresu URI.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <blockquote cite="http://cytaty.klp.pl/acc-233.html">
   <h1>Mój ulubiony cytat</h1>

   <p>
    Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.
   </p>

   <footer>
    <cite>André Liége</cite>
   </footer>
  </blockquote>

 </body>
</html>

Rezultat

Mój ulubiony cytat

Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.

André Liége

Ponieważ do przykładowego elementu "blockquote" został dodany atrybut "cite" wraz z wartością "http://cytaty.klp.pl/acc-233.html" wspomniany element "blockquote" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o adresie zasobu internetowego, z którego pochodzi cytat "Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać.", który to cytat znajduje się w zawartości wspomnianego elementu "blockquote".