Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

::first-letter

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora ::first-letter

   ::first-letter { ... }
  

Za pomocą selektora ::first-letter możemy sprawić, że pierwsza litera tekstu znajdującego się w pierwszym wierszu interesującego nas elementu HTML zostanie umieszczona w dodatkowym pseudoelemencie.

Informacje techniczne o selektorze ::first-letter

ograniczenie - elementy HTML

Tylko element HTML typu block, typu inline-block, typu table-caption lub typu table-cell.

ograniczenie - właściwości CSS

Tylko następujące właściwości CSS: font, text-decoration, text-transform, letter-spacing, word-spacing, line-height, float, vertical-align, margin, padding, border, color, background.

Każda przeglądarka internetowa może posiadać swój własny dodatkowy zbiór właściwości CSS, które możemy wykorzystać wraz z selektorem "::first-letter".

Przykładowa reguła CSS, selektor ::first-letter

p::first-letter {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   p::first-letter { color:red; }
  
p::first-letter

spraw, aby pierwsza litera tekstu znajdującego się w pierwszym wierszu każdego elementu p została umieszczona w dodatkowym pseudoelemencie oraz

color

była koloru

red

czerwonego

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p::first-letter {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   pierwsza litera tekstu znajdującego się w pierwszym wierszu tego elementu "div" nie została umieszczona w dodatkowym pseudoelemencie oraz nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie jest elementem "p"
  </div>

  <p>
   pierwsza litera tekstu znajdującego się w pierwszym wierszu tego elementu "p" została umieszczona w dodatkowym pseudoelemencie oraz jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML jest elementem "p"
  </p>

  <div>
   pierwsza litera tekstu znajdującego się w pierwszym wierszu tego elementu "div" nie została umieszczona w dodatkowym pseudoelemencie oraz nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie jest elementem "p"
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat

pierwsza litera tekstu znajdującego się w pierwszym wierszu tego elementu "div" nie została umieszczona w dodatkowym pseudoelemencie oraz nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie jest elementem "p"

pierwsza litera tekstu znajdującego się w pierwszym wierszu tego elementu "p" została umieszczona w dodatkowym pseudoelemencie oraz jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML jest elementem "p"

pierwsza litera tekstu znajdującego się w pierwszym wierszu tego elementu "div" nie została umieszczona w dodatkowym pseudoelemencie oraz nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie jest elementem "p"

Interpretacja selektora ::first-letter

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

"Internet Explorer" w wersji wcześniejszej niż wersja "9" interpretuje zapis tylko z jednym znakiem dwukropek, czyli zapis ":first-letter".

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .