Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Nagłówek zawartości

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii nagłówek zawartości należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą reprezentować tytuł dla tworzonej przez siebie sekcji zawartości lub dla sekcji zawartości tworzonej przez któryś z elementów HTML należących do kategorii sekcja zawartości lub dla korzenia sekcji tworzonego przez któryś z elementów HTML należących do kategorii korzeń sekcji.

Przykład:

<body>
 <h1>Mój blog</h1>

 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
  <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
  <p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>

  <section>
   <h1>Galeria zdjęć</h1>
   <img src="https://webkod.pl/files/html/kwiat-01.png" alt="zdjęcie róży">
  </section>
 </article>
</body>

W naszej przykładowej strukturze HTML występują trzy elementy HTML, które między innymi należą do kategorii nagłówek zawartości.

Element h1, którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków Mój blog jest tytułem dla korzenia sekcji tworzonego przez element body.

Element h1, którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków Mój ulubiony kwiat jest tytułem dla sekcji zawartości tworzonej przez element article.

Element h1, którego zawartość reprezentuje treść w postaci ciągu znaków Galeria zdjęć jest tytułem dla sekcji zawartości tworzonej przez element section.

Rezultat:

Mój blog

Mój ulubiony kwiat

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Ponieważ róża to symbol miłości.

Galeria zdjęć

zdjęcie róży

Kategoria nagłówek zawartości odgrywa ważną rolę w odniesieniu do kontekstów HTML, o których powiemy sobie wkrótce.