Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Korzeń dokumentu

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii korzeń dokumentu należy tylko jeden element HTML. Wspomnianym elementem HTML jest element html.

O elemencie html możemy powiedzieć, że element html jest korzeniem dokumentu HTML, czyli pierwszym elementem HTML, który tworzy główną strukturę dokumentu HTML, czyli strukturę HTML zbudowaną ze wszystkich elementów HTML, które zostaną przez nas umieszczone w zawartości wspomnianego elementu html.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Przykładowa struktura dokumentu HTML</title>
  </head>
  <body>
    <p>przykładowy akapit treści</p>
  </body>
</html>

Nasza przykładowa struktura HTML zbudowana jest z pięciu elementów HTML. Wspomnianymi elementami HTML są: element html, element head, element body, element title oraz element p.

Naszą przykładową strukturę HTML możemy przedstawić za pomocą następującego rysunku:

element html jako korzeń struktury html

Jak możemy zauważyć, z powyższego rysunku wynika, iż element html jest pierwszym w kolejności elementem HTML tworzącym naszą przykładową strukturę HTML. Innymi słowy element html jest głównym korzeniem naszej przykładowej struktury HTML.