Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

form

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu form

Element form reprezentuje formularz HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie form

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<section>
 <h1>Twoje dane</h1>

 <form>
  <p>
   <label>Podaj imię: <input></label>
  </p>

  <p>
   <label>Podaj nazwisko: <input></label>
  </p>

  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </form>
</section>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "form" jest element "section". Wspomniany element "section" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "section", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "form".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca, lecz nie element form jako element potomek

Przykładowy Kod HTML

<section>
 <h1>Twoje dane</h1>

 <form>
  <p>
   <label>Podaj imię: <input></label>
  </p>

  <p>
   <label>Podaj nazwisko: <input></label>
  </p>

  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </form>
</section>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "form" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca. Ponadto elementem potomkiem wspomnianego elementu "form" nie jest element "form", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p", element "p" oraz element "button", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "form".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<form> ... </form>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu form

form {
 display:block;
}

Interpretacja elementu form

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Interpretuje atrybut novalidate, lecz od wersji "10".

Edge

tak

Opis atrybutów elementu form

accept-charset

Przeznaczenie atrybutu accept-charset

Atrybut accept-charset wykorzystany wraz z elementem form określa system kodowania znaków, który powinien być właściwy podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu danego formularza HTML przez użytkownika.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu accept-charset

system kodowania znaków

Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującego nas systemu kodowania znaków.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" accept-charset="utf-16">
   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <p>
    <label>
     Podaj kolor:
     <input type="text" name="kolor">
    </label>
   </p>

   <p>
    <button type="submit">zatwierdź</button>
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną zakodowane przez przeglądarkę internetową za pomocą systemu kodowania znaków "utf-16", ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "accept-charset" wraz z wartością "utf-16".

Możemy podać kilka wartości oddzielonych od siebie przynajmniej jednym znakiem spacji.

action

Przeznaczenie atrybutu action

Atrybut action wykorzystany wraz z elementem form określa adres zasobu internetowego, który powinien zostać wykorzystany przez przeglądarkę internetową podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu danego formularza HTML przez użytkownika.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu action

URI

Należy podać niepusty ciąg znaków w formie adresu URI.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <p>
    <label>
     Podaj kolor:
     <input type="text" name="kolor">
    </label>
   </p>

   <p>
    <button type="submit">zatwierdź</button>
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną przekazane przez przeglądarkę internetową do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się pod adresem "https://webkod.pl/php/submit-result.php", ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "action" wraz z wartością "https://webkod.pl/php/submit-result.php".

autocomplete

Przeznaczenie atrybutu autocomplete

Atrybut autocomplete wykorzystany wraz z elementem form określa czy w momencie wprowadzania przez użytkownika wartości do elementów HTML, które są do tego celu przeznaczone oraz które zostały powiązane z danym formularzem HTML, mechanizm automatycznych podpowiedzi ma być włączony, czy też nie.

Wartość domyślna

on (w każdej sytuacji)

Wartości atrybutu autocomplete

on

Wartość on oznacza, że mechanizm automatycznych podpowiedzi ma być włączony.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" autocomplete="on">
   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <p>
    <label>
     Podaj kolor:
     <input type="text" name="kolor">
    </label>
   </p>

   <p>
    <button type="submit">zatwierdź</button>
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie wprowadzania przez użytkownika wartości do przeznaczonych do tego celu oraz powiązanych z przykładowym formularzem HTML elementów HTML mechanizm automatycznych podpowiedzi jest włączony, ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "autocomplete" wraz z wartością "on".

off

Wartość off oznacza, że mechanizm automatycznych podpowiedzi ma być wyłączony.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" autocomplete="off">
   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <p>
    <label>
     Podaj kolor:
     <input type="text" name="kolor">
    </label>
   </p>

   <p>
    <button type="submit">zatwierdź</button>
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie wprowadzania przez użytkownika wartości do przeznaczonych do tego celu oraz powiązanych z przykładowym formularzem HTML elementów HTML mechanizm automatycznych podpowiedzi jest wyłączony, ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "autocomplete" wraz z wartością "off".

enctype

Przeznaczenie atrybutu enctype

Atrybut enctype wykorzystany wraz z elementem form określa sposób kodowania danych, który powinien być właściwy podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu danego formularza HTML przez użytkownika.

Wartość domyślna

application/x-www-form-urlencoded (w każdej sytuacji)

Wartości atrybutu enctype

application/x-www-form-urlencoded

Wartość application/x-www-form-urlencoded oznacza sposób kodowania danych, który przeznaczony jest dla formularza HTML, z którym nie został powiązany żaden element HTML, za pośrednictwem którego użytkownik może wybrać plik.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <p>
    <label>
     Podaj kolor:
     <input type="text" name="kolor">
    </label>
   </p>

   <p>
    <button type="submit">zatwierdź</button>
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną zakodowane przez przeglądarkę internetową za pomocą sposobu "application/x-www-form-urlencoded", ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "enctype" wraz z wartością "application/x-www-form-urlencoded".

multipart/form-data

Wartość multipart/form-data oznacza sposób kodowania danych, który przeznaczony jest dla formularza HTML, z którym został powiązany przynajmniej jeden element HTML, za pośrednictwem którego użytkownik może wybrać plik.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
   <label>
    Wybierz Plik:
    <input type="file" name="plik">
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną zakodowane przez przeglądarkę internetową za pomocą sposobu "multipart/form-data", ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "enctype" wraz z wartością "multipart/form-data".

text/plain

Wartość text/plain oznacza, że dane uzyskane przez przeglądarkę internetową za pomocą danego formularza HTML nie zostaną poddane żadnemu specyficznemu sposobowi kodowania.

method

Przeznaczenie atrybutu method

Atrybut method wykorzystany wraz z elementem form określa metodę przekazania danych, która powinna być właściwa podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu danego formularza HTML przez użytkownika.

Wartość domyślna

get (w każdej sytuacji)

Wartości atrybutu method

get

Wartość get sprawia, że dane uzyskane przez przeglądarkę internetową za pomocą danego formularza HTML zostaną przekazane do określonego zasobu internetowego za pomocą metody GET.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" method="get">
   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <p>
    <label>
     Podaj kolor:
     <input type="text" name="kolor">
    </label>
   </p>

   <p>
    <button type="submit">zatwierdź</button>
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną przekazane przez przeglądarkę internetową do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się na serwerze o nazwie "webkod.pl", ponadto wspomniane przekazanie danych zostanie dokonane za pomocą metody GET, ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "method" wraz z wartością "get".

post

Wartość post sprawia, że dane uzyskane przez przeglądarkę internetową za pomocą danego formularza HTML zostaną przekazane do określonego zasobu internetowego za pomocą metody POST.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" method="post">
   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <p>
    <label>
     Podaj kolor:
     <input type="text" name="kolor">
    </label>
   </p>

   <p>
    <button type="submit">zatwierdź</button>
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną przekazane przez przeglądarkę internetową do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się na serwerze o nazwie "webkod.pl", ponadto wspomniane przekazanie danych zostanie dokonane za pomocą metody POST, ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "method" wraz z wartością "post".

name

Przeznaczenie atrybutu name

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem form określa nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu form.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu name

nazwa

Należy podać niepusty ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas nazwy.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" name="formularz-1">
   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <p>
    <label>
     Podaj kolor:
     <input type="text" name="kolor">
    </label>
   </p>

   <p>
    <button type="submit">zatwierdź</button>
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Nazwą, jaka została przypisana do przykładowego elementu "form" jest nazwa "formularz-1", ponieważ do wspomnianego elementu "form" został dodany atrybut "name" wraz z wartością "formularz-1".

Każdy element "form" występujący w zawartości tego samego dokumentu HTML powinien posiadać swoją własną unikalną wartość atrybutu "name".

novalidate

Przeznaczenie atrybutu novalidate

Atrybut novalidate wykorzystany wraz z elementem form określa czy mechanizm przeglądarki internetowej odpowiedzialny za domyślną walidację wartości danych powinien pozostać nieaktywny w momencie próby zatwierdzenia danego formularza HTML przez użytkownika.

Wartość domyślna

BRAK (gdy pominęliśmy atrybut)

wartość pusta (gdy nie podaliśmy wartości)

Wartości atrybutu novalidate

novalidate

Atrybut novalidate jest atrybutem logicznym elementu form.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" novalidate>
   <label>
    Podaj czterocyfrową liczbę:
    <input type="text" name="liczba" pattern="[0-9]{4}" required>
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do elementu "input" został dodany atrybut "pattern" oraz atrybut "required" wartość posiadana przez daną (którą reprezentuje wspomniany element "input") musi posiadać określony format oraz nie powinna być wartością pustą przed próbą zatwierdzenia przez użytkownika przykładowego formularza HTML, jednak w momencie próby zatwierdzenia przez użytkownika wspomnianego formularza HTML, domyślna walidacja wartości danych jest wyłączona, ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "novalidate".

target

Przeznaczenie atrybutu target

Atrybut target wykorzystany wraz z elementem form określa kontekst (miejsce) wczytania się zasobu internetowego, którego adres został określony przez wartość atrybutu action danego formularza HTML. Wspomniane wczytanie zasobu internetowego nastąpi w momencie gdy wspomniany formularz HTML zostanie zatwierdzony przez użytkownika.

Wartość domyślna

_self (gdy pominęliśmy atrybut)

_blank (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową)

Wartości atrybutu target

_blank

Wartość _blank wskazuje na nowy kontekst przeglądarki internetowej, na nowe miejsce. Na przykład na nowe okno przeglądarki internetowej (nową zakładkę).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" target="_blank">
   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <p>
    <label>
     Podaj kolor:
     <input type="text" name="kolor">
    </label>
   </p>

   <p>
    <button type="submit">zatwierdź</button>
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną przekazane przez przeglądarkę internetową do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się na serwerze o nazwie "webkod.pl", ponadto wspomniany zasób internetowy "submit-result.php" zostanie wczytany do nowego okna przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "target" wraz z wartością "_blank".

_parent

Wartość _parent wskazuje na kontekst rodzica kontekstu przeglądarki internetowej, do którego należy dany element form.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="https://webkod.pl/files/html/form-target-parent.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - form-target-parent.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _parent</title>
    </head>
    <body>

     <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" target="_parent">
      <p>
       <label>
        Podaj imię:
        <input type="text" name="imie">
       </label>
      </p>

      <p>
       <label>
        Podaj kolor:
        <input type="text" name="kolor">
       </label>
      </p>

      <p>
       <button type="submit">zatwierdź</button>
      </p>
     </form>

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane oraz znajdujący się w elemencie "iframe", którego kontekstem rodzicem w tym wypadku jest aktualne okno przeglądarki internetowej zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną przekazane przez przeglądarkę internetową do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się na serwerze o nazwie "webkod.pl", ponadto wspomniany zasób internetowy "submit-result.php" zostanie wczytany do kontekstu rodzica wspomnianego elementu "iframe", ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "target" wraz z wartością "_parent".

Jeżeli kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "form" nie posiada kontekstu rodzica, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _self.

_self

Wartość _self wskazuje na aktualny kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element form. Na przykład na aktualne okno przeglądarki internetowej (aktualną zakładkę) lub aktualny element iframe.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="https://webkod.pl/files/html/form-target-self.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - form-target-self.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _self</title>
    </head>
    <body>

     <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" target="_self">
      <p>
       <label>
        Podaj imię:
        <input type="text" name="imie">
       </label>
      </p>

      <p>
       <label>
        Podaj kolor:
        <input type="text" name="kolor">
       </label>
      </p>

      <p>
       <button type="submit">zatwierdź</button>
      </p>
     </form>

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane oraz którego aktualnym kontekstem jest element "iframe", w którym to elemencie "iframe" znajduje się wspomniany formularz HTML zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną przekazane przez przeglądarkę internetową do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się na serwerze o nazwie "webkod.pl", ponadto wspomniany zasób internetowy "submit-result.php" zostanie wczytany do wspomnianego elementu "iframe", ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "target" wraz z wartością "_self".

_top

Wartość _top wskazuje na kontekst najdalszego przodka kontekstu przeglądarki internetowej, do którego należy dany element form.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="https://webkod.pl/files/html/form-target-top.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - form-target-top.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _top</title>
    </head>
    <body>

     <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" target="_top">
      <p>
       <label>
        Podaj imię:
        <input type="text" name="imie">
       </label>
      </p>

      <p>
       <label>
        Podaj kolor:
        <input type="text" name="kolor">
       </label>
      </p>

      <p>
       <button type="submit">zatwierdź</button>
      </p>
     </form>

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane oraz znajdujący się w elemencie "iframe", którego najdalszym kontekstem przodkiem w tym wypadku jest aktualne okno przeglądarki internetowej zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną przekazane przez przeglądarkę internetową do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się na serwerze o nazwie "webkod.pl", ponadto wspomniany zasób internetowy "submit-result.php" zostanie wczytany do kontekstu najdalszego przodka wspomnianego elementu "iframe", ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "target" wraz z wartością "_top".

Jeżeli kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "form" nie posiada kontekstu najdalszego przodka, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _self.

iframe name

Należy podać wartość atrybutu name interesującego nas elementu iframe, dzięki czemu interesujący nas element iframe stanie się docelowym kontekstem.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe name="ramka-1"></iframe>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" target="ramka-1">
   <p>
    <label>
     Podaj imię:
     <input type="text" name="imie">
    </label>
   </p>

   <p>
    <label>
     Podaj kolor:
     <input type="text" name="kolor">
    </label>
   </p>

   <p>
    <button type="submit">zatwierdź</button>
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy przykładowy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika, wspomniane dane zostaną przekazane przez przeglądarkę internetową do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się na serwerze o nazwie "webkod.pl", ponadto wspomniany zasób internetowy "submit-result.php" zostanie wczytany do elementu "iframe", który posiada atrybut "name" o wartości "ramka-1", ponieważ do wspomnianego formularza HTML reprezentowanego przez element "form" został dodany atrybut "target" wraz z wartością "ramka-1".

Jeżeli w danym kontekście przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "form" lub w kontekście rodzicu lub w kontekście przodku nie znajduje się element iframe o wartości atrybutu name, którą podaliśmy, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _blank.

Możemy podać również wartość atrybutu name interesującego nas elementu object, lecz tylko wtedy gdy wspomniany element object reprezentuje zasób internetowy w postaci dokumentu HTML.