Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

perspective-origin

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości perspective-origin

Za pomocą właściwości perspective-origin możemy określić pozycję początkową punktu zbiegu perspektywy interesującego nas elementu HTML. Mowa tu o perspektywie utworzonej za pomocą właściwości perspective.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości perspective-origin

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

50% 50%

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości perspective-origin

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości perspective-origin

wzorzec wartości

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości perspective-origin oraz z góry zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić pozycję początkową punktu zbiegu perspektywy interesującego nas elementu HTML.

Składniki wzorca wartości właściwości perspective-origin

Przykładowe zapisy

25%

100% 25%

left 75%

right bottom

150% -33%

x

Składnik x jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości perspective-origin. Składnik x określa pozycję początkową punktu zbiegu perspektywy interesującego nas elementu HTML względem lewej krawędzi tego elementu HTML.

y

Składnik y nie jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości perspective-origin. Składnik y określa pozycję początkową punktu zbiegu perspektywy interesującego nas elementu HTML względem górnej krawędzi tego elementu HTML.

Przykład

 perspective-origin:100% 100%;
div#rodzic
div#dziecko

Pozycja początkowa punktu zbiegu perspektywy przykładowego elementu "div#rodzic" znajduje się przy prawym dolnym rogu przykładowego elementu "div#rodzic", ponieważ do wspomnianego elementu "div#rodzic" została dodana właściwość "perspective-origin" wraz z następującymi wartościami: "100% 100%".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    perspective:300px;
    perspective-origin:100% 100%;
    text-align:center;
    width:250px;
    height:250px;
    margin:0 auto;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #dziecko {
    transform:rotateY(-20deg);
    height:200px;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">div#rodzic
   <div id="dziecko">div#dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>