Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

q

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu q

Element q reprezentuje zawartość frazowaną cytowaną z innego zasobu internetowego lub z innego źródła (np. z innej pracy twórczej).

Dodatkowe artykuły związane z elementem q

Informacje techniczne o elemencie q

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
 <cite>Leonardo da Vinci</cite> powiedział, że:
 <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy</q>.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "q" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "q".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
 <cite>Leonardo da Vinci</cite> powiedział, że:
 <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy</q>.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "q" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "q".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<q> ... </q>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu q

q::before {
 content:open-quote;
}

q::after {
 content:close-quote;
}

Interpretacja elementu q

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu q

Atrybut Lokalny

cite

Przeznaczenie atrybutu cite

Atrybut cite wykorzystany wraz z elementem q pozwala nam określić adres zasobu internetowego, z którego została zacytowana treść reprezentowana przez zawartość danego elementu q.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu cite

URL

Należy podać ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   <cite>Leonardo da Vinci</cite> powiedział, że: <q cite="https://www.cytaty.info/leonardodavinci.htm">Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy</q>.
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Leonardo da Vinci powiedział, że: Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy.

Ponieważ do przykładowego elementu "q", w którego zawartości znajduje się cytat "Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy", został dodany atrybut "cite" wraz z wartością "https://www.cytaty.info/leonardodavinci.htm", przykładowy element "q" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że adresem zasobu internetowego, z którego pochodzi cytat "Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy", jest adres "https://www.cytaty.info/leonardodavinci.htm".