Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - atrybut "disabled"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Spójrzmy na następujący kod HTML:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Podaj kod dostępu:
   <input type="text" name="kod">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje formularz HTML, który z kolei reprezentowany jest przez element form.

W zawartości naszego przykładowego formularza HTML występują dwa elementy HTML, które mogą przechowywać informację wprowadzoną przez użytkownika.

Wspomnianymi elementami HTML są elementy input.

Jeżeli z jakiejś przyczyny chcemy wyłączyć z interakcji z użytkownikiem interesujący nas element HTML (w tym wypadku interesujący nas element input), wtedy do wspomnianego interesującego nas elementu HTML należy dodać atrybut logiczny disabled.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Podaj kod dostępu:
   <input type="text" name="kod" value="opcja wyłączona" disabled>
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Od tej pory, dzięki temu, że do naszego przykładowego elementu input posiadającego atrybut name o wartości kod został dodany atrybut disabled, wspomniany element input jest wyłączony z interakcji z użytkownikiem, dlatego dana reprezentowana przez wspomniany element input nie jest brana pod uwagę przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu formularza HTML, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element input.