Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - atrybut "autocomplete"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Spójrzmy na następujący kod HTML:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje formularz HTML, który z kolei reprezentowany jest przez element form.

W zawartości naszego przykładowego formularza HTML występują dwa elementy HTML, które mogą przechowywać informację wprowadzoną przez użytkownika.

Wspomnianymi elementami HTML są elementy input.

Gdy użytkownik odwiedzający nasz dokument HTML zdecyduje się wypełnić pola naszego przykładowego formularza HTML, wtedy (w momencie wprowadzania przez wspomnianego użytkownika wartości do pól naszego przykładowego formularza HTML) jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej postara się wyświetlić automatyczne podpowiedzi, z których użytkownik być może wybierze interesującą go wartość.

Wspomniane automatyczne podpowiedzi mogą bazować na informacji o tym, jakie wartości dany użytkownik wprowadzał do pól różnych formularzy HTML (pól o tych samych wartościach atrybutu name) występujących na różnych stronach internetowych, które zostały odwiedzone przez wspomnianego użytkownika.

Jeżeli z jakiejś przyczyny chcemy, aby mechanizm automatycznych podpowiedzi interesującego nas elementu HTML (w tym wypadku interesującego nas elementu input) był wyłączony, wtedy do wspomnianego interesującego nas elementu HTML należy dodać atrybut autocomplete wraz z wartością off.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat" autocomplete="off">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Od tej pory, dzięki temu, że do naszego przykładowego elementu input posiadającego atrybut name o wartości ulubiony-kwiat został dodany atrybut autocomplete wraz z wartością off mechanizm automatycznych podpowiedzi dla wspomnianego elementu input jest wyłączony.

Ponadto, jeżeli chcemy, aby mechanizm automatycznych podpowiedzi został wyłączony dla wszystkich elementów HTML powiązanych z interesującym nas formularzem HTML oraz mogących posiadać wspomniany mechanizm automatycznych podpowiedzi, wtedy atrybut autocomplete wraz z wartością off należy dodać do elementu form reprezentującego interesujący nas formularz HTML.