Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - dana reprezentująca plik

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Gdy chcemy, aby interesujący nas formularz HTML posiadał pole, za pomocą którego użytkownik odwiedzający nasz dokument HTML będzie mógł wybrać plik, który zechce nam przesłać, wtedy do zawartości interesującego nas formularza HTML reprezentowanego przez interesujący nas element form należy dodać element input wraz z atrybutem type o wartości file.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Wybierz plik:
   <input type="file" name="plik">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Ponadto, aby jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej mógł prawidłowo przekazać (do zasobu internetowego, którego adres określiliśmy za pomocą wartości atrybutu action interesującego nas elementu form) plik wybrany przez użytkownika odwiedzającego nasz dokument HTML, wtedy musimy zwrócić uwagę na kilka dodatkowych rzeczy.

Metodą przekazania danych formularza HTML (do zasobu internetowego, którego adres określiliśmy) musi być metoda POST. Innymi słowy do interesującego nas elementu form należy dodać atrybut method wraz z wartością post.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" method="post">
 <p>
  <label>
   Wybierz plik:
   <input type="file" name="plik">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Sposobem kodowania danych formularza HTML, które to dane w następnej kolejności trafią do zasobu internetowego, którego adres określiliśmy, musi być sposób multipart/form-data. Innymi słowy do interesującego nas elementu form należy dodać atrybut enctype wraz z wartością multipart/form-data.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <p>
  <label>
   Wybierz plik:
   <input type="file" name="plik">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat: