Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - atrybut "minlength"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Spójrzmy na następujący kod HTML:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków:
   <input type="text" name="ciag-znakow">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje formularz HTML, który z kolei reprezentowany jest przez element form.

W zawartości naszego przykładowego formularza HTML występuje jeden element HTML, który może przechowywać informację wprowadzoną przez użytkownika.

Wspomnianym elementem HTML jest element input.

Jeżeli z jakiejś przyczyny chcemy określić minimalną liczbę znaków, z których powinna składać się niepusta wartość posiadana przez daną, która reprezentowana jest przez interesujący nas element HTML (w tym wypadku interesujący nas element input), wtedy do wspomnianego interesującego nas elementu HTML należy dodać atrybut minlength wraz z interesującą nas wartością w postaci nieujemnej liczby całkowitej.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków:
   <input type="text" name="ciag-znakow" minlength="4">
   <small>(minimalnie 4 znaki)</small>
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Od tej pory, gdy wartość posiadana przez daną, która reprezentowana jest przez nasz przykładowy element input posiadający atrybut name o wartości ciag-znakow nie jest wartością pustą przed próbą zatwierdzenia formularza HTML, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element input, wspomniana wartość musi składać się przynajmniej z czterech znaków, ponieważ do wspomnianego elementu input został dodany atrybut minlegth wraz z wartością 4.