Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - nazwa posiadana przez daną

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Spójrzmy na następujący kod HTML:

<form>
 <p>
  Jakie jest Twoje imię? <input type="text">
 </p>

 <p>
  Jaki jest Twój ulubiony kwiat? <input type="text">
 </p>

 <p>
  Jaki jest Twój ulubiony rodzaj muzyki?
  <select>
   <option>inny</option>
   <option>rock</option>
   <option>pop</option>
   <option>techno</option>
   <option>trance</option>
  </select>
 </p>
</form>

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje formularz HTML, który z kolei reprezentowany jest przez element form.

W zawartości naszego przykładowego formularza HTML między innymi występują trzy elementy HTML, które mogą reprezentować różne dane.

Wspomnianymi elementami HTML są: pierwszy element input, drugi element input, jak również element select.

Załóżmy, że nasz przykładowy formularz HTML posiada przycisk, za pomocą którego użytkownik odwiedzający nasz dokument HTML może zatwierdzić nasz przykładowy formularz HTML.

Przykład:

Jakie jest Twoje imię?

Jaki jest Twój ulubiony kwiat?

Jaki jest Twój ulubiony rodzaj muzyki?

Mimo że w zawartości naszego przykładowego formularza HTML występują elementy HTML, które mogą reprezentować różne dane (na przykład informacje wprowadzone przez użytkownika), w momencie gdy użytkownik odwiedzający nasz dokument HTML wprowadzi do wspomnianych elementów HTML różne informacje, a następnie wspomniany użytkownik zatwierdzi nasz przykładowy formularz HTML, dane reprezentowane przez różne elementy HTML występujące w zawartości naszego przykładowego formularza HTML nie zostaną zauważone przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, który odpowiedzialny jest za znalezienie wszystkich danych formularza HTML w momencie gdy formularz HTML zatwierdzany jest przez użytkownika za pomocą przycisku zatwierdzającego.

Aby opisaną powyżej sytuację zmienić, do każdego interesującego nas elementu HTML, który może reprezentować daną, należy dodać atrybut name wraz z interesującą nas wartością, dzięki czemu w ten o to sposób określimy nazwy dla wszystkich interesujących nas danych.

Przykład:

<form>
 <p>
  Jakie jest Twoje imię? <input type="text" name="imie">
 </p>

 <p>
  Jaki jest Twój ulubiony kwiat? <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
 </p>

 <p>
  Jaki jest Twój ulubiony rodzaj muzyki?
  <select name="rodzaj-muzyki">
   <option>inny</option>
   <option>rock</option>
   <option>pop</option>
   <option>techno</option>
   <option>trance</option>
  </select>
 </p>
</form>

Od tej pory, dzięki atrybutowi name oraz wartości imie nazwą danej, którą reprezentuje pierwszy element input jest nazwa imie.

Od tej pory, dzięki atrybutowi name oraz wartości ulubiony-kwiat nazwą danej, którą reprezentuje drugi element input jest nazwa ulubiony-kwiat.

Od tej pory, dzięki atrybutowi name oraz wartości rodzaj-muzyki nazwą danej, którą reprezentuje element select jest nazwa rodzaj-muzyki.

Ponadto od tej pory jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, który odpowiedzialny jest za znalezienie wszystkich danych formularza HTML w momencie gdy formularz HTML zatwierdzany jest przez użytkownika za pomocą przycisku zatwierdzającego, odnajdzie wspomniane dane.

Przykład:

Jakie jest Twoje imię?

Jaki jest Twój ulubiony kwiat?

Jaki jest Twój ulubiony rodzaj muzyki?