Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - atrybut "maxlength"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Spójrzmy na następujący kod HTML:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków:
   <input type="text" name="ciag-znakow">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje formularz HTML, który z kolei reprezentowany jest przez element form.

W zawartości naszego przykładowego formularza HTML występuje jeden element HTML, który może przechowywać informację wprowadzoną przez użytkownika.

Wspomnianym elementem HTML jest element input.

Jeżeli z jakiejś przyczyny chcemy określić maksymalną liczbę znaków, z których może składać się wartość posiadana przez daną, która reprezentowana jest przez interesujący nas element HTML (w tym wypadku interesujący nas element input), wtedy do wspomnianego interesującego nas elementu HTML należy dodać atrybut maxlength wraz z interesującą nas wartością w postaci nieujemnej liczby całkowitej.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków:
   <input type="text" name="ciag-znakow" maxlength="10">
   <small>(maksymalnie 10 znaków)</small>
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Od tej pory, dzięki temu, że do naszego przykładowego elementu input posiadającego atrybut name o wartości ciag-znakow został dodany atrybut maxlength wraz z wartością 10, wartość posiadana przez daną, która reprezentowana jest przez wspomniany element input maksymalnie może składać się z dziesięciu znaków.