Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - atrybuty z grupy FORM

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Zapoznając się z atrybutami HTML, jakie może posiadać element form możemy zauważyć, że wspomniany element form reprezentujący formularz HTML może między innymi posiadać następujące atrybuty HTML: action, enctype, method, novalidate oraz target.

Każdy z wyżej wymienionych atrybutów HTML, które może posiadać element form, pełni swoją określoną funkcję.

Przykładowo. Dodając atrybut method wraz z interesującą nas wartością do elementu form możemy określić metodę przekazania danych, która ma być właściwa podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu (za pomocą przycisku zatwierdzającego) formularza HTML reprezentowanego przez wspomniany element form.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" method="post">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

W języku HTML istnieją atrybuty HTML, które należą do grupy FORM. Wspomnianymi atrybutami HTML są następujące atrybuty HTML: formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate oraz formtarget.

Dodając, któryś z atrybutów grupy FORM wraz z określoną przez nas wartością do interesującego nas elementu HTML reprezentującego przycisk zatwierdzający formularz HTML możemy sprawić, że formularz HTML, z którym został powiązany wspomniany element HTML reprezentujący przycisk zatwierdzający, będzie posiadał zmienioną funkcję.

Przykładowo. Element HTML reprezentujący przycisk zatwierdzający posiadający atrybut formmathod może zmienić funkcję elementu form posiadającego atrybut method.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" method="post">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit" formmethod="get">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Od tej pory, gdy klikniemy na przycisk zatwierdzający nasz przykładowy formularz HTML metodą przekazania danych do zasobu internetowego znajdującego się pod adresem https://webkod.pl/php/submit-result.php będzie metoda GET, mimo że nasz przykładowy formularz HTML reprezentowany przez element form posiada atrybut method wraz z wartością post, ponieważ do elementu HTML reprezentującego wspomniany przycisk zatwierdzający został dodany atrybut formmethod wraz z wartością get.