Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - znajomość dodatkowych technologii

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Podczas zapoznawania się z treścią ostatnich kilkudziesięciu kroków tworzących ten kurs HTML mogliśmy zapoznać się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi formularza HTML.

Większość ze wspomnianych zagadnień opierała się wyłącznie na technologii HTML, dzięki której możemy między innymi utworzyć w kodzie HTML formularz HTML, który następnie może zostać wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej w celu pobrania różnych informacji od użytkownika odwiedzającego nasz dokument HTML (naszą stronę internetową).

Utworzenie w pełni funkcjonującego oraz bezpiecznego formularza HTML wymaga od nas znajomości kilku technologii. Między innymi technologii HTML, technologii JavaScript, technologii PHP.

Za pomocą technologii PHP możemy między innymi utworzyć zasób internetowy, który będzie mógł obsłużyć różne dane pochodzące od interesującego nas formularza HTML. Do czynności wspomnianego zasobu internetowego powinna należeć również walidacja danych pochodzących od formularza HTML (innymi słowy sprawdzenie czy dana o nazwie imie rzeczywiście została przekazana do zasobu internetowego oraz czy wartością posiadaną przez wspomnianą daną rzeczywiście jest jakieś imię, a nie na przykład ciąg znaków 1234).

Dodatkowo za pomocą technologii JavaScript możemy między innymi utworzyć walidację danych formularza HTML, która to walidacja danych formularza HTML może zostać wykonana przed zatwierdzeniem formularza HTML.

To tylko niektóre zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa formularza HTML.

Innymi słowy, jeżeli zechcesz zdobyć wiedzę o tym, jak utworzyć w pełni bezpieczny formularz HTML, musisz poszukać w internecie treści między innymi o następujących tematach: Zabezpieczenie formularza HTML, Walidacja danych formularza HTML po stronie klienta, Walidacja danych formularza HTML po stronie serwera.