Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zawartość powiązana z formularzem HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii zawartość powiązana z formularzem HTML należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą zostać w jakikolwiek sposób powiązane z formularzem HTML reprezentowanym przez element form.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Poprzez umieszczenie w zawartości elementu form z naszym przykładowym formularzem HTML reprezentowanym przez wspomniany element form zostało powiązanych pięć elementów HTML należących do kategorii zawartość powiązana z formularzem HTML.

Wspomnianymi elementami HTML są: pierwszy element label, drugi element label, element button, pierwszy element input oraz drugi element input.

Dzięki temu, że wspomniane elementy HTML zostały powiązane z naszym przykładowym formularzem HTML, wspomniane elementy HTML mogą między innymi tworzyć dodatkową funkcjonalność naszego przykładowego formularza HTML (na przykład dane formularza HTML składające się z nazw oraz wartości, przycisk zatwierdzający formularz HTML).

Rezultat: