Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Kategorie HTML związane z formularzem HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Podczas zapoznawania się z kategoriami HTML dowiedzieliśmy się, że w języku HTML występują między innymi kategorie HTML, które są kategoriami ogólnymi.

Oprócz poznanych jak dotąd kategorii ogólnych, w języku HTML występują również kategorie HTML, które są kategoriami ogólnymi, których tematyka ściśle związana jest z formularzem HTML.

Wspomniane kategorie HTML zostały wymienione poniżej.

Każda z powyższych kategorii HTML zostanie omówiona w następnych krokach.