Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

disabled

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Występowanie atrybutu disabled

Atrybut disabled można dodać do następujących elementów HTML:

Atrybut disabled oraz element button

Atrybut disabled wykorzystany wraz z elementem button pozwala nam określić czy dany element button oraz treść reprezentowana przez zawartość danego elementu button powinni zostać wyłączeni z interakcji z użytkownikiem.

Atrybut disabled oraz element fieldset

Atrybut disabled wykorzystany wraz z elementem fieldset pozwala nam określić czy elementy HTML mogące zostać wyłączone z interakcji z użytkownikiem oraz znajdujące się w zawartości danego elementu fieldset, lecz nie w zawartości elementu legend danego elementu fieldset, powinny zostać wyłączone z interakcji z użytkownikiem.

Atrybut disabled oraz element input

Atrybut disabled wykorzystany wraz z elementem input pozwala nam określić czy dany element input powinien zostać wyłączony z interakcji z użytkownikiem.

Atrybut disabled oraz element optgroup

Atrybut disabled wykorzystany wraz z elementem optgroup pozwala nam określić czy dany element optgroup oraz treść reprezentowana przez zawartość danego elementu optgroup powinni zostać wyłączeni z interakcji z użytkownikiem.

Atrybut disabled oraz element option

Atrybut disabled wykorzystany wraz z elementem option pozwala nam określić czy dany element option powinien zostać wyłączony z interakcji z użytkownikiem.

Atrybut disabled oraz element select

Atrybut disabled wykorzystany wraz z elementem select pozwala nam określić czy dany element select oraz treść reprezentowana przez zawartość danego elementu select powinni zostać wyłączeni z interakcji z użytkownikiem.

Atrybut disabled oraz element textarea

Atrybut disabled wykorzystany wraz z elementem textarea pozwala nam określić czy dany element textarea powinien zostać wyłączony z interakcji z użytkownikiem.

Interpretacja atrybutu disabled

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji atrybutu elementu fieldset.