Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zawartość powiązana z formularzem HTML za pomocą atrybutu "form"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii zawartość powiązana z formularzem HTML za pomocą atrybutu form należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą zostać powiązane z formularzem HTML za pomocą atrybutu form.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" id="formularz-1">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

<p>
 <label>
  Jaki jest Twój ulubiony kolor?
  <input type="text" name="ulubiony-kolor" form="formularz-1">
 </label>
</p>

Mimo że element input posiadający atrybut name o wartości ulubiony-kolor nie znajduje się w zawartości naszego przykładowego formularza HTML reprezentowanego przez element form posiadający atrybut id o wartości formularz-1, wspomniany element input został powiązany z naszym przykładowym formularzem HTML, ponieważ do wspomnianego elementu input został dodany atrybut form wraz z wartością formularz-1.

Rezultat: