Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Powiązanie elementu HTML z formularzem HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Czasami może zdarzyć się sytuacja, iż w naszym kodzie HTML chcemy umieścić więcej niż jeden formularz HTML.

Przykład:

<!-- Pierwszy Formularz HTML -->
<form></form>

<!-- Drugi Formularz HTML -->
<form></form>

Z żadnym z naszych przykładowych formularzy HTML nie został powiązany żaden element HTML, za pomocą którego możemy pobrać interesującą nas informację od użytkownika odwiedzającego nasz dokument HTML.

Aby zmienić wspomnianą sytuację w zawartości interesującego nas elementu form należy umieścić interesujący nas element HTML, za pomocą którego chcemy pobrać interesującą nas informację od użytkownika odwiedzającego nasz dokument HTML.

Przykład:

<!-- Pierwszy Formularz HTML -->
<form>
 <label>
  Jakie jest Twoje imię? <input type="text" name="imie">
 </label>

 <label>
  Jakie jest Twoje nazwisko? <input type="text" name="nazwisko">
 </label>
</form>

<!-- Drugi Formularz HTML -->
<form>
 <label>
  Jaki jest Twój ulubiony kwiat? <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
 </label>

 <label>
  Jaki jest Twój ulubiony kolor? <input type="text" name="ulubiony-kolor">
 </label>
</form>

Od tej pory z naszym pierwszym przykładowym formularzem HTML zostały powiązane dwa elementy HTML, za pomocą których możemy pobrać interesującą nas informację od użytkownika odwiedzającego nasz dokument HTML. Wspomnianymi elementami HTML są: element input posiadający atrybut name o wartości imie oraz element input posiadający atrybut name o wartości nazwisko.

Ponadto od tej pory z naszym drugim przykładowym formularzem HTML zostały powiązane również dwa elementy HTML, za pomocą których możemy pobrać interesującą nas informację od użytkownika odwiedzającego nasz dokument HTML. Wspomnianymi elementami HTML są: element input posiadający atrybut name o wartości ulubiony-kwiat oraz element input posiadający atrybut name o wartości ulubiony-kolor.

Jeżeli z jakiejś przyczyny interesujący nas element HTML, za pomocą którego możemy pobrać interesującą nas informację od użytkownika odwiedzającego nasz dokument HTML musi znaleźć się poza zawartością elementu "form", z którym to elementem "form" chcemy powiązać wspomniany element HTML, wtedy do wspomnianego elementu HTML należy dodać atrybut "form" wraz z wartością, jaką posiada atrybut "id" wspomnianego elementu "form". Jednak wspomniany sposób na tę chwilę nie jest interpretowany przez wszystkie przeglądarki internetowe, dlatego nie należy korzystać ze wspomnianego sposobu.

Powiązanie z formularzem HTML elementu HTML, za pomocą którego możemy pobrać interesującą nas informację od użytkownika odwiedzającego nasz dokument HTML odgrywa ważną rolę podczas procesu, który następuje w momencie gdy wspomniany użytkownik kliknie na przycisk zatwierdzający formularz HTML, lecz aby w ogóle myśleć o wspomnianym procesie musimy dowiedzieć się pierw, w jaki sposób dodać do formularza HTML przycisk zatwierdzający, dlatego tym zagadnieniem zajmiemy się w następnym kroku.