Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - dana mogąca posiadać kilka wartości naraz

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Spójrzmy na następujący kod HTML:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Który owoc najbardziej lubisz?
   <select name="ulubiony-owoc">
    <option>jabłko</option>
    <option>pomarańcz</option>
    <option>kiwi</option>
    <option>wiśnia</option>
    <option>truskawka</option>
    <option>banan</option>
    <option>malina</option>
    <option>czereśnia</option>
    <option>śliwka</option>
    <option>morela</option>
   </select>
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML między innymi reprezentuje element HTML, z którego użytkownik odwiedzający nasz dokument HTML może wybrać jedną opcję z opcji wyboru, które z góry zostały przez nas określone.

Wspomnianym elementem HTML jest element select.

Za pomocą atrybutu logicznego multiple możemy sprawić, że dane reprezentowane przez niektóre elementy HTML formularza HTML mogą posiadać kilka wartości naraz i właśnie takim elementem HTML jest element select.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Które owoce najbardziej lubisz?
   <select name="ulubione-owoce" multiple>
    <option>jabłko</option>
    <option>pomarańcz</option>
    <option>kiwi</option>
    <option>wiśnia</option>
    <option>truskawka</option>
    <option>banan</option>
    <option>malina</option>
    <option>czereśnia</option>
    <option>śliwka</option>
    <option>morela</option>
   </select>
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Ponadto, aby zasób internetowy znajdujący się pod wskazanym przez nas adresem mógł w odpowiedni sposób obsłużyć daną formularza HTML, która to dana może reprezentować kilka wartości naraz, do nazwy wspomnianej danej, czyli do wartości atrybutu name (w tym wypadku elementu select) należy dodać ciąg znaków [].

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Które owoce najbardziej lubisz?
   <select name="ulubione-owoce[]" multiple>
    <option>jabłko</option>
    <option>pomarańcz</option>
    <option>kiwi</option>
    <option>wiśnia</option>
    <option>truskawka</option>
    <option>banan</option>
    <option>malina</option>
    <option>czereśnia</option>
    <option>śliwka</option>
    <option>morela</option>
   </select>
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Od tej pory użytkownik odwiedzający nasz dokument HTML będzie mógł wybrać (na przykład poprzez przytrzymanie przycisku CTRL lub przycisku ALT) kilka opcji z opcji wyboru reprezentowanych przez elementy option naszego przykładowego elementu select, natomiast zasób internetowy znajdujący się pod adresem https://webkod.pl/php/submit-result.php będzie mógł w odpowiedni sposób obsłużyć wszystkie wartości, jakie będzie posiadała dana reprezentowana przez wspomniany element select, gdy formularz HTML, z którym został powiązany wspomniany element select zostanie zatwierdzony przez wspomnianego użytkownika za pomocą przycisku zatwierdzającego.