Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - atrybut "dirname"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Spójrzmy na następujący kod HTML:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Podaj imię:
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje formularz HTML, który z kolei reprezentowany jest przez element form.

W zawartości naszego przykładowego formularza HTML występuje jeden element HTML, który może przechowywać informację wprowadzoną przez użytkownika.

Wspomnianym elementem HTML jest element input.

Jeżeli z jakiejś przyczyny chcemy, aby do danych formularza HTML została dodana dodatkowa dana przechowująca informację o kierunku tekstu, który posiadał interesujący nas element HTML (w tym wypadku interesujący nas element input), który był powiązany ze wspomnianym formularzem HTML, który to formularz HTML został zatwierdzony, wtedy do wspomnianego interesującego nas elementu HTML należy dodać atrybut dirname wraz z interesującą nas wartością.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Podaj imię:
   <input type="text" name="imie" dirname="imie-kierunek">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Od tej pory, dzięki temu, że do naszego przykładowego elementu input posiadającego atrybut name o wartości imie został dodany atrybut dirname wraz z wartością imie-kierunek, w momencie gdy formularz HTML (z którym został powiązany wspomniany element input) zostanie zatwierdzony, do danych wspomnianego formularza HTML zostanie dodana dodatkowa dana o nazwie imie-kierunek, której wartość będzie wskazywać na kierunek tekstu, który to kierunek tekstu posiadał wspomniany element input posiadający atrybut dirname wraz z wartością imie-kierunek.