Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - wartość posiadana przez daną

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Dana, którą mogą reprezentować niektóre elementy HTML formularza HTML oprócz swojej nazwy również może posiadać swoją wartość.

Przykład:

Jakie jest Twoje imię? <input type="text" name="imie">

Gdy użytkownik odwiedzający nasz dokument HTML wprowadzi do naszego przykładowego elementu input ciąg znaków piotr, wtedy dana o nazwie imie, którą reprezentuje wspomniany element input, będzie posiadała wartość piotr.

Przykład:

Jakie jest Twoje imię?

Ponadto, gdy nasz przykładowy element input zostanie umieszczony w zawartości formularza HTML, który to formularz HTML będzie posiadał przycisk, za pomocą którego użytkownik odwiedzający nasz dokument HTML będzie mógł zatwierdzić wspomniany formularz HTML, wtedy jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, który odpowiedzialny jest za znalezienie wszystkich danych formularza HTML w momencie gdy formularz HTML zatwierdzany jest przez użytkownika za pomocą przycisku zatwierdzającego, odnajdzie również wartości posiadane przez wspomniane dane, lecz tylko wtedy gdy wspomniane dane również posiadają swoją nazwę (określoną za pomocą wartości atrybutu name).

Przykład:

Jakie jest Twoje imię?

Jaki jest Twój ulubiony kwiat?

W momencie zatwierdzenia naszego przykładowego formularza HTML za pomocą przycisku zatwierdzającego, jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, który odpowiedzialny jest za znalezienie wszystkich wartości posiadanych przez dane formularza HTML, nie odnajdzie wartości posiadanej przez daną reprezentowaną przez nasz drugi element input, ponieważ nasz drugi element input nie posiada swojej nazwy, czyli wartości atrybutu name.

<!-- Ten element "input" posiada swoją nazwę -->
Jakie jest Twoje imię? <input type="text" name="imie">

<!-- Ten element "input" nie posiada swojej nazwy -->
Jaki jest Twój ulubiony kwiat? <input type="text">

Ponadto warto wiedzieć, że gdy wartością posiadaną przez daną nie jest żaden ciąg znaków, żaden znak, żadna informacja domyślna posiadająca ciąg znaków lub znak, wtedy wartością wspomnianej danej jest wartość pusta.