Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - atrybut "wrap"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Spójrzmy na następujący kod HTML:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków:
   <textarea name="ciag-znakow" cols="30">ze względu na to, iż ten ciąg znaków zawiera dużą liczbę znaków, ciąg ten nie mieści się w szerokości danego elementu "textarea", dlatego ciąg ten został kilkukrotnie przełamany oraz umieszczony w kilku wierszach</textarea>
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje formularz HTML, który z kolei reprezentowany jest przez element form.

W zawartości naszego przykładowego formularza HTML występuje jeden element HTML, który może przechowywać informację wprowadzoną przez użytkownika.

Wspomnianym elementem HTML jest element textarea.

Jeżeli z jakiejś przyczyny chcemy, aby automatycznie powstające na końcu szerokości interesującego nas elementu HTML (w tym wypadku interesującego nas elementu textarea) znaki przejścia do nowej linii zostały dołączone do wartości posiadanej przez daną, która reprezentowana jest przez wspomniany interesujący nas element HTML, wtedy do wspomnianego interesującego nas elementu HTML należy dodać atrybut wrap wraz z wartością hard.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków:
   <textarea name="ciag-znakow" cols="30" wrap="hard">ze względu na to, iż ten ciąg znaków zawiera dużą liczbę znaków, ciąg ten nie mieści się w szerokości danego elementu "textarea", dlatego ciąg ten został kilkukrotnie przełamany oraz umieszczony w kilku wierszach</textarea>
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Od tej pory, dzięki temu, że do naszego przykładowego elementu textarea posiadającego atrybut name o wartości ciag-znakow został dodany atrybut wrap wraz z wartością hard, w momencie gdy formularz HTML (z którym został powiązany wspomniany element textarea) zostanie zatwierdzony, automatycznie powstałe na końcu szerokości wspomnianego elementu textarea znaki przejścia do nowej linii zostaną uwzględnione w wartości posiadanej przez daną, która reprezentowana jest przez wspomniany element textarea.

Aby atrybut "wrap" o wartości "hard" oddziaływał na element "textarea" do wspomnianego elementu "textarea" należy dodać również atrybut cols wraz z interesującą nas wartością w postaci liczby całkowitej większej od zera.