Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zawartość, której wartość posiadana przez daną może zostać zresetowana

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii zawartość, której wartość posiadana przez daną może zostać zresetowana należą przede wszystkim elementy HTML, których wartość posiadana przez daną może zostać zresetowana (przez użytkownika) do swojej wartości domyślnej, przed próbą zatwierdzenia formularza HTML przez wspomnianego użytkownika.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="reset">zresetuj</button>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Z naszym przykładowym formularzem HTML reprezentowanym przez element form zostały powiązane dwa elementy HTML należące do kategorii zawartość, której wartość posiadana przez daną może zostać zresetowana.

Wspomnianymi elementami HTML są: pierwszy element input oraz drugi element input.

Po wypełnieniu naszego przykładowego formularza HTML przez użytkownika odwiedzającego nasz dokument HTML, wartości posiadane przez dane reprezentowane przez wspomniane elementy input mogą zostać zresetowane do swoich wartości domyślnych przez wspomnianego użytkownika za pomocą przycisku resetującego powiązanego z naszym przykładowym formularzem HTML, ponieważ wspomniane elementy input należą do kategorii zawartość, której wartość posiadana przez daną może zostać zresetowana.

Rezultat: