Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - atrybut "autofocus"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Spójrzmy na następujący kod HTML:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje formularz HTML, który z kolei reprezentowany jest przez element form.

W zawartości naszego przykładowego formularza HTML występują dwa elementy HTML, które mogą przechowywać informację wprowadzoną przez użytkownika.

Wspomnianymi elementami HTML są elementy input.

Jeżeli z jakiejś przyczyny chcemy, aby interesujący nas element HTML (w tym wypadku interesujący nas element input) był traktowany przez przeglądarkę internetową jako element HTML, na którym w pierwszej kolejności powinien skupić się użytkownik odwiedzający dany dokument HTML, wtedy do interesującego nas elementu HTML należy dodać atrybut logiczny autofocus.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie" autofocus>
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Zobacz rezultat: kurs html - przykład atrybutu autofocus

Maksymalnie tylko jeden element HTML występujący w zawartości tego samego dokumentu HTML może posiadać atrybut "autofocus".