Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Formularz HTML - element "input" typu "hidden"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Spójrzmy na następujący kod HTML:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" method="post">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
  </label>
 </p>

 <p>
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Nasz przykładowy kod HTML reprezentuje formularz HTML, który z kolei reprezentowany jest przez element form.

W zawartości naszego przykładowego formularza HTML występują dwa elementy HTML, które mogą przechowywać informację wprowadzoną przez użytkownika.

Wspomnianymi elementami HTML są elementy input.

Jeżeli z jakiejś przyczyny chcemy, aby nasz przykładowy formularz HTML posiadał daną, która nie będzie widoczna dla użytkownika wypełniającego nasz przykładowy formularz HTML, wtedy ze wspomnianym formularzem HTML należy powiązać element input posiadający atrybut type o wartości hidden.

Przykład:

<form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" method="post">
 <p>
  <label>
   Jakie jest Twoje imię?
   <input type="text" name="imie">
  </label>
 </p>

 <p>
  <label>
   Jaki jest Twój ulubiony kwiat?
   <input type="text" name="ulubiony-kwiat">
  </label>
 </p>

 <p>
  <input type="hidden" name="tajny-kod" value="1234567890">
  <button type="submit">zatwierdź</button>
 </p>
</form>

Rezultat:

Od tej pory w momencie gdy nasz przykładowy formularz HTML zostanie zatwierdzony, do zasobu internetowego znajdującego się pod adresem https://webkod.pl/php/submit-result.php zostanie przekazana dodatkowa dana o nazwie tajny-kod posiadająca wartość 1234567890, ponieważ przed zatwierdzeniem wspomnianego formularza HTML, ze wspomnianym formularzem HTML był powiązany element input posiadający atrybut type o wartości hidden, atrybut name o wartości tajny-kod oraz atrybut value o wartości 1234567890.