Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

autocomplete

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Występowanie atrybutu autocomplete

Atrybut autocomplete można dodać do następujących elementów HTML:

Atrybut autocomplete oraz element form

Atrybut autocomplete wykorzystany wraz z elementem form pozwala nam określić czy dla elementów HTML, które mogą posiadać atrybut autocomplete oraz które zostały powiązane z danym formularzem HTML, mechanizm automatycznych podpowiedzi powinien być włączony, czy też nie.

Atrybut autocomplete oraz element input

Atrybut autocomplete wykorzystany wraz z elementem input pozwala nam określić czy w momencie wprowadzania wartości do danego elementu input (przez użytkownika) mechanizm automatycznych podpowiedzi powinien być włączony, czy też nie.

Atrybut autocomplete oraz element select

Atrybut autocomplete wykorzystany wraz z elementem select pozwala nam określić czy w momencie dokonywania selekcji wartości dla danego elementu select (przez użytkownika) mechanizm automatycznych podpowiedzi powinien być włączony, czy też nie.

Atrybut autocomplete oraz element textarea

Atrybut autocomplete wykorzystany wraz z elementem textarea pozwala nam określić czy w momencie wprowadzania wartości do danego elementu textarea (przez użytkownika) mechanizm automatycznych podpowiedzi powinien być włączony, czy też nie.

Interpretacja atrybutu autocomplete

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji atrybutu .