Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

skrypt

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które w mniejszym lub w większym stopniu wymagają od nas znajomości dodatkowego języka programowania (na przykład języka JavaScript).

Elementy HTML należące do danej kategorii

  1. canvas
  2. noscript
  3. script
  4. template