Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

semantyka tekstu

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, za pomocą których możemy określić dodatkowe znaczenie zawartości tekstowej występującej w części BODY dokumentu HTML.

Elementy HTML należące do danej kategorii

 1. a
 2. abbr
 3. b
 4. bdi
 5. bdo
 6. br
 7. cite
 8. code
 9. data
 10. dfn
 11. em
 12. i
 13. kbd
 14. mark
 15. q
 16. rb
 17. rp
 18. rt
 19. rtc
 20. ruby
 21. s
 22. samp
 23. small
 24. span
 25. strong
 26. sub
 27. sup
 28. time
 29. u
 30. var
 31. wbr