Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

zawartość osadzona

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą reprezentować różne typy zasobów internetowych, które możemy osadzić (umieścić) w treści, którą ma reprezentować zawartość znajdująca się w części BODY dokumentu HTML.

Elementy HTML należące do danej kategorii

 1. area
 2. audio
 3. embed
 4. iframe
 5. img
 6. map
 7. object
 8. param
 9. source
 10. track
 11. video