Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

hidden

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu hidden

Za pomocą atrybutu hidden możemy określić czy interesujący nas element HTML powinien zostać ukryty w oknie przeglądarki internetowej, ponieważ treść reprezentowana przez zawartość danego elementu HTML nie jest jeszcze gotowa lub nie jest już właściwa albo w ogólne nie jest przeznaczona dla użytkownika.

Wartość domyślna

BRAK (gdy pominęliśmy atrybut)

wartość pusta (gdy nie podaliśmy wartości)

Wartości atrybutu hidden

hidden

Atrybut hidden jest atrybutem logicznym elementu HTML.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p hidden>
   <b>Zaloguj się, aby zobaczyć treść przykładowego dokumentu HTML.</b>
  </p>

  <p>
   Przykładowa treść dokumentu HTML.
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Przykładowa treść dokumentu HTML.

Pierwszy przykładowy element "p" został ukryty w oknie przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego elementu "p" został dodany atrybut "hidden".

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS związane z atrybutem hidden

*[hidden] {
 display:none;
}

Interpretacja atrybutu hidden

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 11

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji atrybutu .