Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

value

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Występowanie atrybutu value

Atrybut value można dodać do następujących elementów HTML:

Atrybut value oraz element button

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem button pozwala nam określić wartość, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu button oraz jaką powinna posiadać dana reprezentowana przez dany element button.

Atrybut value oraz element data

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem data pozwala nam określić, na podstawie jakiej wartości dodatkowy skrypt języka programowania może zidentyfikować treść, która jest reprezentowana przez zawartość danego elementu data.

Atrybut value oraz element input

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem input pozwala nam określić wartość domyślną, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu input oraz jaką domyślnie powinna posiadać dana reprezentowana przez dany element input.

Atrybut value oraz element li

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem li pozwala nam określić wartość, jaką powinien posiadać dany element li podczas procesu numerowania przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Atrybut value oraz element meter

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem meter pozwala nam określić wartość, jaką powinien reprezentować dany element meter w danej chwili.

Atrybut value oraz element option

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem option pozwala nam określić wartość, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu option oraz jaką może posiadać dana reprezentowana przez element select (do którego należy dany element option) lub jaką może posiadać dana reprezentowana przez element input (z którym został powiązany element datalist, do którego należy dany element option).

Atrybut value oraz element param

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem param pozwala nam określić wartość, jaką powinien posiadać parametr reprezentowany przez dany element param.

Atrybut value oraz element progress

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem progress pozwala nam określić wartość, jaką powinien reprezentować dany element progress w danej chwili.

Interpretacja atrybutu value

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak