Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rows

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu rows

Za pomocą atrybutu rows możemy określić domyślną liczbę wierszy, które powinien posiadać interesujący nas element HTML.

Elementy HTML dla atrybutu rows

 1. textarea

Przykład atrybutu rows

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" cols="30" rows="6"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

Domyślną liczbą wierszy, jaką powinien posiadać przykładowy element "textarea" jest liczba "6", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "rows" wraz z wartością "6".

Interpretacja atrybutu rows

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak