Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

formtarget

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu formtarget

Za pomocą atrybutu formtarget możemy określić kontekst (miejsce) wczytania się zasobu internetowego, którego adres został określony przez wartość atrybutu action formularza HTML. Wspomniane wczytanie zasobu internetowego nastąpi w momencie gdy wspomniany formularz HTML zostanie zatwierdzony przez użytkownika za pomocą interesującego nas elementu HTML, do którego możemy dodać wspomniany atrybut formtarget wraz z wybraną przez nas wartością.

Elementy HTML dla atrybutu formtarget

 1. button
 2. input

Przykład atrybutu formtarget

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label>
    Podaj imię:
    <input type="text" name="imie">
   </label>

   <button type="submit" formtarget="_blank">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika za pomocą przykładowego elementu "button", wspomniane dane zostaną przekazane do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się na serwerze o nazwie "webkod.pl", ponadto wspomniany zasób internetowy "submit-result.php" zostanie wczytany do nowego okna przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego elementu "button", który został powiązany ze wspomnianym formularzem HTML reprezentowanym przez element "form", został dodany atrybut "formtarget" wraz z wartością "_blank".

Interpretacja atrybutu formtarget

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak