Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

srclang

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu srclang

Za pomocą atrybutu srclang możemy określić informację o bazowym języku, jaki posiada zasób internetowy, który jest reprezentowany przez interesujący nas element HTML.

Elementy HTML dla atrybutu srclang

 1. track

Przykład atrybutu srclang

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <video src="https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4" controls>
   <track src="https://webkod.pl/files/html/film-01-napisy-pl-01.vtt" kind="subtitles" srclang="pl" default>
  </video>

  <!-- KOD ŹRÓDŁOWY PLIKU - film-01-napisy-pl-01.vtt -->
  WEBVTT

  00:00:03.000 --> 00:00:06.000
  PRZYKŁADOWE NAPISY W JĘZYKU POLSKIM

  00:00:08.000 --> 00:00:18.000
  Pierwszy Napis

  00:00:20.000 --> 00:00:28.000
  Drugi Napis

  00:00:30.000 --> 00:00:35.000
  Trzeci Napis

  00:00:37.000 --> 00:00:43.000
  Czwarty Napis

  00:00:45.000 --> 00:00:50.000
  Piąty Napis

  00:00:52.000 --> 00:00:56.000
  Ostatni Napis

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do przykładowego elementu "track" został dodany atrybut "srclang" wraz z wartością "pl" wspomniany element "track" reprezentujący zasób internetowy znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/examples/html/elements/film-01-napisy-pl-01.vtt" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że bazowym językiem, jaki posiada wspomniany zasób internetowy jest język polski.

Interpretacja atrybutu srclang

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak