Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

type

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Występowanie atrybutu type

Atrybut type można dodać do następujących elementów HTML:

Atrybut type oraz element a

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem a pozwala nam określić informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy, do którego prowadzi klikalny odnośnik reprezentowany przez dany element a.

Atrybut type oraz element area

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem area pozwala nam określić informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy, do którego prowadzi klikalny obszar reprezentowany przez dany element area.

Atrybut type oraz element button

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem button pozwala nam określić informację o typie przycisku, jaki powinien reprezentować dany element button.

Atrybut type oraz element embed

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem embed pozwala nam określić informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy reprezentowany przez dany element embed.

Atrybut type oraz element input

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem input pozwala nam określić informację o typie elementu formularza HTML, jaki powinien reprezentować dany element input.

Atrybut type oraz element object

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem object pozwala nam określić informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy reprezentowany przez dany element object.

Atrybut type oraz element ol

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem ol pozwala nam określić informację o tym, jaki system numerowania powinien zostać użyty przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej podczas procesu numerowania kolejnych elementów dzieci typu li danego elementu ol.

Atrybut type oraz element script

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem script pozwala nam określić informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy reprezentowany przez dany element script.

Atrybut type oraz element source

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem source pozwala nam określić informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy reprezentowany przez dany element source.

Atrybut type oraz element style

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem style pozwala nam określić informację o typie MIME, jaki posiada zawartość reprezentowana przez dany element style.

Interpretacja atrybutu type

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak