Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

poster

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu poster

Za pomocą atrybutu poster możemy określić adres zasobu internetowego, którym powinien być obrazek, który powinien być widoczny w widocznym obszarze interesującego nas elementu HTML, przed rozpoczęciem odtwarzania zasobu internetowego reprezentowanego przez wspomniany element HTML.

Elementy HTML dla atrybutu poster

 1. video

Przykład atrybutu poster

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <video src="https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4" poster="https://webkod.pl/files/html/film-01-okladka-01.png" controls></video>

 </body>
</html>

Rezultat

Przed rozpoczęciem odtwarzania zasobu internetowego reprezentowanego przez przykładowy element "video", w widocznym obszarze wspomnianego elementu "video" widoczny jest obrazek znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/html/film-01-okladka-01.png", ponieważ do wspomnianego elementu "video" został dodany atrybut "poster" wraz z wartością "https://webkod.pl/files/html/film-01-okladka-01.png".

Interpretacja atrybutu poster

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak