Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

pattern

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu pattern

Za pomocą atrybutu pattern możemy określić wzorzec dla wartości posiadanej przez daną, którą reprezentuje interesujący nas element HTML.

Elementy HTML dla atrybutu pattern

 1. input

Przykład atrybutu pattern

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label>
    Podaj czterocyfrową liczbę:
    <input type="text" name="liczba" pattern="[0-9]{4}" required>
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do przykładowego elementu "input" został dodany atrybut "required" wartość posiadana przez daną (którą reprezentuje wspomniany element "input") jest wartością posiadającą cechy wartości wymaganej, czyli takiej wartości, która nie powinna być wartością pustą przed próbą zatwierdzenia formularza HTML przez użytkownika, z którym to formularzem HTML został powiązany wspomniany element "input", ponadto wspomniana dana reprezentowana przez wspomniany element "input" powinna posiadać wartość składającą się dokładnie z czterech znaków mieszczących się w przedziale od "0" do "9", ponieważ do wspomnianego elementu "input", który został powiązany ze wspomnianym formularzem HTML reprezentowanym przez element "form", został dodany atrybut "pattern" wraz z wartością "[0-9]{4}".

Interpretacja atrybutu pattern

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji atrybutu .