Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

formmethod

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu formmethod

Za pomocą atrybutu formmethod możemy określić metodę przekazania danych, która powinna być właściwa podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu formularza HTML przez użytkownika, za pomocą interesującego nas elementu HTML, do którego możemy dodać wspomniany atrybut formmethod wraz z wybraną przez nas wartością.

Elementy HTML dla atrybutu formmethod

 1. button
 2. input

Przykład atrybutu formmethod

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label>
    Podaj imię:
    <input type="text" name="imie">
   </label>

   <button type="submit" formmethod="post">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika za pomocą przykładowego elementu "button", wspomniane dane zostaną przekazane przez przeglądarkę internetową do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się na serwerze o nazwie "webkod.pl", ponadto wspomniane przekazanie danych zostanie dokonane za pomocą metody POST, ponieważ do wspomnianego elementu "button", który został powiązany ze wspomnianym formularzem HTML reprezentowanym przez element "form", został dodany atrybut "formmethod" wraz z wartością "post".

Interpretacja atrybutu formmethod

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak