Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

sandbox

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu sandbox

Za pomocą atrybutu sandbox możemy określić zasady bezpieczeństwa dla zasobu internetowego reprezentowanego przez interesujący nas element HTML.

Elementy HTML dla atrybutu sandbox

 1. iframe

Przykład atrybutu sandbox

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="https://webkod.pl/files/html/iframe-sandbox-01.html" width="450" sandbox></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - iframe-sandbox-01.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut sandbox - forma logiczna</title>
    </head>
    <body>

     <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
      <label>
       Podaj imię:
       <input type="text" name="imie">
      </label>

      <button type="submit">zatwierdź</button>
     </form>

     <hr>

     <a href="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" target="_blank">zobacz zdjęcie lwa w nowym oknie przeglądarki internetowej</a>

     <hr>

     Lista COOKIES danego dokumentu HTML: <b id="lista-1">brak</b>
     <script>window.document.getElementById('lista-1').textContent = (window.document.cookie + 'true' ? 'dostępna' : '');</script>

     <hr>

     <p id="akapit-1">Domyślna treść elementu "p".</p>
     <script>window.document.getElementById('akapit-1').innerHTML += '<b> Dodatkowa treść elementu "p". </b>';</script>

     <hr>

     <a href="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" target="_top">zobacz zdjęcie lwa w aktualnym oknie przeglądarki internetowej</a>

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Przykładowy element "iframe" reprezentujący zasób internetowy posiada włączone wszystkie możliwe dodatkowe zasady bezpieczeństwa dla wspomnianego zasobu internetowego, ponieważ do wspomnianego elementu "iframe" został dodany atrybut "sandbox".

Interpretacja atrybutu sandbox

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji atrybutu .