Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

href

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu href

Za pomocą atrybutu href możemy określić adres zasobu internetowego, który powinien być reprezentowany przez interesujący nas element HTML.

Elementy HTML dla atrybutu href

 1. a
 2. area
 3. base
 4. link

Przykład atrybutu href

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   <a href="https://webkod.pl/kurs-html/tagi/tabela/element-table">kliknij, aby zobaczyć listę elementów HTML tworzących tabelę HTML</a>
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Zasobem internetowym, który powinien być reprezentowany przez przykładowy element "a" jest zasób internetowy znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/kurs-html/tagi/tabela/element-table", dlatego do wspomnianego elementu "a" został dodany atrybut "href" wraz z wartością "https://webkod.pl/kurs-html/tagi/tabela/element-table".

Interpretacja atrybutu href

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak