Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

cols

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu cols

Za pomocą atrybutu cols możemy określić przypuszczalnie maksymalną liczbę znaków, jakie mogą mieścić się w każdym kolejnym wierszu interesującego nas elementu HTML.

Elementy HTML dla atrybutu cols

 1. textarea

Przykład atrybutu cols

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <fieldset>
    <legend>Miejsce na komentarz</legend>

    <p>
     <textarea name="komentarz" cols="25"></textarea>
    </p>
   </fieldset>

   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Miejsce na komentarz

Przypuszczalnie maksymalną liczbą znaków, jakie mogą mieścić się w każdym kolejnym wierszu przykładowego elementu "textarea" jest liczba "25", ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "cols" wraz z wartością "25".

Interpretacja atrybutu cols

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak