Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

name

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Występowanie atrybutu name

Atrybut name można dodać do następujących elementów HTML:

Atrybut name oraz element button

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem button pozwala nam określić nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu button oraz jaką powinna posiadać dana reprezentowana przez dany element button.

Atrybut name oraz element fieldset

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem fieldset pozwala nam określić nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu fieldset.

Atrybut name oraz element form

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem form pozwala nam określić nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu form.

Atrybut name oraz element iframe

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem iframe pozwala nam określić nazwę, jaką powinien posiadać zagnieżdżonego kontekst przeglądarki internetowej reprezentowany przez dany element iframe.

Atrybut name oraz element input

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem input pozwala nam określić nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu input oraz jaką powinna posiadać dana reprezentowana przez dany element input.

Atrybut name oraz element map

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem map pozwala nam określić nazwę, jaką powinna posiadać mapa klikalnych obszarów reprezentowana przez dany element map.

Atrybut name oraz element meta

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem meta pozwala nam określić jedną ze standardowych informacji metadata o danym dokumencie HTML, jaką powinien reprezentować dany element meta.

Atrybut name oraz element object

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem object pozwala nam określić nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu object, dzięki czemu dany element object może stać się zagnieżdżonym kontekstem przeglądarki internetowej.

Atrybut name oraz element output

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem output pozwala nam określić nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu output.

Atrybut name oraz element param

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem param pozwala nam określić nazwę, jaką powinien posiadać parametr reprezentowany przez dany element param.

Atrybut name oraz element select

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem select pozwala nam określić nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu select oraz jaką powinna posiadać dana reprezentowana przez dany element select.

Atrybut name oraz element textarea

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem textarea pozwala nam określić nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu textarea oraz jaką powinna posiadać dana reprezentowana przez dany element textarea.

Interpretacja atrybutu name

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak