Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

typemustmatch

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu typemustmatch

Za pomocą atrybutu typemustmatch możemy określić czy zasób internetowy reprezentowany przez interesujący nas element HTML powinien być traktowany przez przeglądarkę internetową jako zasób nieistniejący w przypadku gdy typ wspomnianego zasobu internetowego nie będzie zgadzał się z typem, który określiliśmy dla wspomnianego elementu HTML posiadającego atrybut typemustmatch.

Elementy HTML dla atrybutu typemustmatch

 1. object

Przykład atrybutu typemustmatch

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="200" typemustmatch></object>

 </body>
</html>

Rezultat

W sytuacji gdy zasób internetowy reprezentowany przez przykładowy element "object" byłby innego typu, niż typ, który został wskazany przez wartość atrybutu "type" wspomnianego elementu "object", wspomniany zasób internetowy nie zostałby dołączony przez przeglądarkę internetową do treści reprezentowanej przez zawartość danego dokumentu HTML, ponieważ do wspomnianego elementu "object" został dodany atrybut "typemustmatch".

Interpretacja atrybutu typemustmatch

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

nie