Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

default

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu default

Za pomocą atrybutu default możemy określić, który zasób internetowy reprezentowany przez interesujący nas element HTML ma pełnić rolę domyślnie włączonego zasobu internetowego.

Elementy HTML dla atrybutu default

 1. track

Przykład atrybutu default

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <video src="https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4" controls>
   <track src="https://webkod.pl/files/html/film-01-napisy-pl-01.vtt" kind="subtitles" srclang="pl" default>
   <track src="https://webkod.pl/files/html/film-01-napisy-en-01.vtt" kind="subtitles" srclang="en">
  </video>

  <!-- KOD ŹRÓDŁOWY PLIKU - film-01-napisy-pl-01.vtt -->
  WEBVTT

  00:00:03.000 --> 00:00:06.000
  PRZYKŁADOWE NAPISY W JĘZYKU POLSKIM

  00:00:08.000 --> 00:00:18.000
  Pierwszy Napis

  00:00:20.000 --> 00:00:28.000
  Drugi Napis

  00:00:30.000 --> 00:00:35.000
  Trzeci Napis

  00:00:37.000 --> 00:00:43.000
  Czwarty Napis

  00:00:45.000 --> 00:00:50.000
  Piąty Napis

  00:00:52.000 --> 00:00:56.000
  Ostatni Napis

 </body>
</html>

Rezultat

Sugerowanym dla przeglądarki internetowej domyślnie włączonym dodatkowym tekstowym zasobem internetowym dla zasobu internetowego reprezentowanego przez element "video" jest zasób internetowym reprezentowany przez przykładowy element "track" posiadający atrybut "srclang" o wartości "pl", ponieważ do wspomnianego elementu "track" został dodany atrybut "default".

Interpretacja atrybutu default

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak