Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

formaction

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu formaction

Za pomocą atrybutu formaction możemy określić adres zasobu internetowego, który powinien zostać wykorzystany przez przeglądarkę internetową podczas procesu, który następuje po zatwierdzeniu formularza HTML przez użytkownika, za pomocą interesującego nas elementu HTML, do którego możemy dodać wspomniany atrybut formaction wraz z wybraną przez nas wartością.

Elementy HTML dla atrybutu formaction

 1. button
 2. input

Przykład atrybutu formaction

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form>
   <label>
    Podaj imię:
    <input type="text" name="imie">
   </label>

   <button type="submit" formaction="https://webkod.pl/php/submit-result.php">zatwierdź</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

W momencie gdy formularz HTML reprezentujący dane zostanie zatwierdzony przez użytkownika za pomocą przykładowego elementu "button", wspomniane dane zostaną przekazane do zasobu internetowego "submit-result.php" znajdującego się pod adresem "https://webkod.pl/php/submit-result.php", ponieważ do wspomnianego elementu "button", który został powiązany ze wspomnianym formularzem HTML reprezentowanym przez element "form", został dodany atrybut "formaction" wraz z wartością "https://webkod.pl/php/submit-result.php".

Interpretacja atrybutu formaction

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak